Cookie Run: OvenBreak Apk 2020 icon

Tải về Cookie Run: OvenBreak Apk 2020

Infinite running game starring a gingerbread man
4,5 ()
Ứng dụng, Endless Runner Games
Kích thước:
89.6 MB
Ứng dụng bởi:
Devsisters Corporation
Phiên bản:
6.702 cho Android
Cập nhật vào:
Thg9 21, 2020
Tải về (89.6 MB)

Cookie Run: OvenBreak is a really fun infinite running game for Android full of gummy candy, caramels, and riddled with booby traps and a lot of humor

Infinite running game starring a gingerbread man

Endless race with many pieces

Cookie Run: OvenBreak is an excellent run endless arcade game for Android. Our gingerbread heroes automatically run from left to right on the screen.

A variety of deadly obstacles and collections can avoid many gummy bears as we have, while (The Great usually gives more points) to make our goal is at the finish line. Jump, Double Jump, and Dia: We agree to control is fundamentally easy and very intuitive.

Freedom for cookies!

Every time we propose a case we lose a life. If our lives are empty, then we'll have to start this screen again. However, the way we do from time to time, we will get a magnet with all the gummy bears with powerups that can collect between health points or other special forces. In addition to the normal mode, the title also varies:

  • Trophy competition.
  • Drain.
  • Cereal Warehouse Island.
  • And help the Ginger Brew Cookie Friends Witch from the oven!

Collect all the cookies

But our cookies maybe their mission alone. He will run with a pet to help him make candy. Also, as we move forward, we will be able to unlock more than 120 different cookies for your pet. Do they have to collect them all in the situation? And after each race we come to the winner with you, we can improve your cookies and improve your stats and skills.

Requirements and additional information:

  • Minimum operating system requirements: Android 4.1.
  • Application purchased in the context of the scheme. 

Bạn không đủ giải trí và thích thú bởi Cookie Run: OvenBreak Apk 2020? Sau đó, có lẽ đã đến lúc thử theo dõi các Ứng dụng khác trên web, người chuyên tạo nội dung hơi đơn điệu nhưng có khả năng thu hút ánh nhìn từ tất cả và Đa dạng. Chúng ta đang nói về một ứng dụng như Super Wings: Jett Run, Rodeo Stampede: Sky Zoo Safari, Floor Is Lava, Talking Tom Gold Run, Strawberry Shortcake BerryRush, .

Hail Buddy đã gặp gỡ tốt tại kênh khám phá ứng dụng Android downloadapk.online, nơi bạn có thể dễ dàng tìm và kiểm tra các ứng dụng tốt nhất cho Android.

Chúng tôi viết đánh giá cho từng ứng dụng và trò chơi và đánh giá theo thang điểm 5; ứng dụng này có 4,5 từ chúng tôi.

Chúng tôi cũng tạo ra bộ sưu tập các ứng dụng tuyệt vời như "Cookie Run: OvenBreak Apk 2020" để giúp bạn chọn một trong số nhiều lần đóng. Bạn có thể tải ứng dụng "Cookie Run: OvenBreak Apk 2020" có sẵn tại đây và tải xuống miễn phí ngay trên điện thoại di động của bạn.

Được thích bởi 10.000 - 50.000 fanboy và được phát triển bởi Devsisters Corporation. Viddy tốt, cho biết phiên bản Android của bạn để xác minh khả năng tương thích với thiết bị của bạn.

Khi tất cả đều ổn, đừng ngần ngại tải xuống ứng dụng Android "Cookie Run: OvenBreak Apk 2020" tuyệt vời miễn phí trong khi khám phá những điều tốt nhất tại downloadapk.online